Privacy beleid van Snel⚡Online

Deze website is eigendom van Snel⚡Online en wordt beheerd door Snel⚡️Online

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://netwerken.snelonline.website over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Om een persoonlijke ervaring te geven, kan het zijn dat je gepersonaliseerde inhoud zult zien op de website. De pagina's die je bezoekt zullen helpen om dit te bepalen, als mede de nieuwsbrieven die je zult ontvangen, wanneer ingeschreven.

10. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contactinformatie

Snel⚡️Online
van der Lelijstraat 95
2614 EJ Delft
Nederland
Website: https://netwerken.snelonline.website
E-mail: info@snelonline.website
Telefoonnummer: 0623599590

12. Data verzoeken

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Bijlage

Studiocart

Wat we verzamelen en opslaan

We verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces, evenals enkele basisactiviteiten, zoals de data waarop u aankopen doet of uw abonnementen bij ons opzegt.

Terwijl u onze site bezoekt, houden wij het volgende bij:

— Producten die je hebt bekeken: we gebruiken dit om je bijvoorbeeld herinneringen te sturen over producten die je onlangs hebt bekeken
— IP-adres: we gebruiken dit om bijvoorbeeld bij te houden welke producten u heeft gekocht en voor welke kortingen u in aanmerking komt
— Naam, e-mailadres en fysiek adres: wij vragen u deze in te vullen zodat wij met u kunnen communiceren over uw bestelling en uw bestelling bij u kunnen afleveren!
Wanneer u bij ons een aankoop doet, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam en facturering

Wie in ons team heeft toegang?

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Site-eigenaren/beheerders hebben bijvoorbeeld toegang tot:

— Bestelinformatie zoals wat er is gekocht, abonnementsinformatie, betaaldata en bedragen, en
— Klantgegevens zoals uw naam, gebruikersnaam/e-mailadres en adresgegevens.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en u te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet u vermelden met wie u gegevens deelt en met welk doel. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, analyse-/rapportagetools, marketingdiensten (zoals e-maildiensten zoals MailChimp, ActiveCampaign of ConvertKit), betalingsgateways en insluitingen van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen aanvullende contactdiensten aan u te bieden; bijvoorbeeld – [voer uw externe platforms in, zoals Analytics, e-mailmarketing of andere, en een korte beschrijving van hun doel. Als u een DPA van die dienst heeft, zou dit een goede plek zijn om die ook op te nemen.]

Betalingen

In deze subsectie moet u vermelden welke externe betalingsverwerkers u gebruikt om betalingen in uw winkel te ontvangen, aangezien deze klantgegevens kunnen verwerken. We hebben Stripe als voorbeeld opgenomen, maar u moet dit verwijderen als u Stripe niet gebruikt.

Wij accepteren betalingen via Stripe. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan Stripe, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het aankooptotaal en factuurgegevens.

Bekijk Stripe Privacy Policy voor meer details.

 

Nextend Social Login

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Nextend Social Login verzamelt gegevens wanneer een bezoeker zich registreert, inlogt of koppelt aan een van de ingeschakelde sociale providers. Het verzamelt de volgende gegevens: e-mailadres, naam, identificatie van sociale provider en toegang token. Het kan ook een profielfoto en meer velden verzamelen met de sync gegevens functie van de Pro add-on.

Met wie we je gegevens delen

Nextend Social Login slaat de persoonlijke gegevens op je site op en deelt deze niet met iemand behalve het toegang token dat werd gebruikt voor de geverifieerde communicatie met de sociale providers.

Deelt de plugin persoonlijke gegevens met derden

Nextend Social Login gebruikt het toegang token dat de sociale provider heeft gegeven om te communiceren met de providers om het account te verifiëren en veilig toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Hoelang we je gegevens bewaren

Nextend Social Login verwijdert de verzamelde persoonlijke gegevens wanneer de gebruiker wordt verwijderd uit WordPress.

Gebruikt de plugin persoonlijke gegevens die door anderen zijn verzameld?

Nextend Social Login gebruikt de persoonlijke gegevens die door de sociale providers zijn verzameld om een account op je site te maken wanneer de bezoeker het autoriseert.

Bewaard de plugin dingen in de browser?

Ja, Nextend Social Login moet een cookie maken voor bezoekers die gebruik maken van de authorisatie flow voor sociale login. Deze cookie vereist voor elke provider om de communicatie te beveiligen en de gebruiker terug te leiden naar de laatste locatie.

Verzamelt de plugin telemetrie gegevens, direct of indirect?

Nee

Bevat de plugin JavaScript, trackingpixels of insluiten iframes van een derde partij?

Nee

 

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

 

WP Courseware

Wat we verzamelen en opslaan

WP Courseware verzamelt alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en postadres wanneer er een aankoop wordt gedaan. Als een cursus gratis wordt aangeboden, worden de registratiegegevens van de gebruiker alleen opgeslagen in de WordPress-gebruikerstabel. WP Courseware verzamelt geen enkele creditcardgegevens.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Gegevens die uit een bestelling worden verzameld, worden gebruikt om transacties te verwerken en gebruikers in te schrijven voor cursussen. Ook verzamelde gegevens zoals naam en e-mailadres worden gebruikt om e-mailmeldingen voor aankopen of cursusmeldingen te verzenden.

Gebruiken we cookies?

Ja. WP Courseware gebruikt cookies om winkelwagensessies bij te houden. Deze cookies verlopen binnen 48 uur. Uw site kan aanvullende cookies gebruiken, dus zorg ervoor dat u onderzoekt welke andere cookies uw site mogelijk gebruikt.

Maken wij gegevens bekend aan externe partijen?

WP Courseware verzendt alleen de benodigde gegevens naar de betalingsgateways.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

WP Courseware voldoet aan de AVG, waarbij gebruikers een kopie van hun gegevens kunnen opvragen of kunnen verzoeken om hun gegevens te laten anonimiseren via de belangrijkste WordPress AVG-tools.