Contract

Je gegevens


Het contract


Snel Online
van der Lelijstraat 95
2614 EJ Delft
KvK-nummer: 71153071

{inputs.input_text}
{inputs.names.first_name} {inputs.names.last_name}
{inputs.address_1}
{inputs.address_1.zip} {inputs.address_1.city}

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit contract. Je kunt hier kijken hoe we met je gegevens omgaan. Voor dit project en ieder ander project binnen een jaar na ondertekening van dit contract, gelden de volgende servicevoorwaarden:

Uitvoering van de overeenkomst

1. Snel Online zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren vanuit mijn eigen kantoor.

2. Snel Online kan derden inschakelen en goederen/diensten van derden gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Snel Online kan niet garanderen dat de werkzaamheden leiden tot een hogere weergave in zoekresultaten.

4. Snel Online kan niet garanderen dat de werkzaamheden het gewenste resultaat opleveren, maar zal wel een hoogwaardig project opleveren.

5. Snel Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diensten/software van derde partijen.

6. Snel Online zal geen werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met professionaliteit, rechten van derden, wettelijke verplichtingen of algemeen aanvaardbaarheid.

7. Bij aanvang van de service geeft de opdrachtgever afstand van het recht op herroeping.

Webdesign

1. WordPress, Kadence, Brizy en andere thema’s/plugins brengen updates uit. Snel Online is niet verantwoordelijk voor compatibiliteitsproblemen met nieuwe versies. Reparaties/upgrades/herontwerpen voor compatibiliteit worden apart in rekening gebracht. Beperkingen van software van derden kunnen wijzigingen beperken. Niet gedekt onder website-onderhoud (indien gekozen).

2. Zoekmachineoptimalisatie (SEO); hoewel Snel Online standaard basis SEO-praktijken zal toepassen tijdens de ontwikkeling van de site, is Snel Online niet verantwoordelijk voor de ranking van de klant in zoekmachines.

3. De website moet compatibel zijn met Google Chrome, Safari en Firefox tijdens oplevering van het project. Compatibiliteit betekent dat alle essentiële elementen zichtbaar zijn. Sommige geavanceerde technieken kunnen nieuwere browsers of specifieke plug-ins vereisen. Snel Online is niet verantwoordelijk voor compatibiliteitsproblemen met toekomstige browserversies. Kosten voor herontwerp als gevolg van nieuwe browserversies worden apart onderhandeld. Incompatibele elementen kunnen worden uitgesloten van de mobiele browserervaring. Een 100% tekstweergave wordt gebruikt.

4. De klant staat Snel Online toe om ontwerpkredieten op de website te plaatsen om hun betrokkenheid bij het ontwerp en de ontwikkeling ervan te erkennen. Deze kredieten kunnen alleen worden verwijderd als de website geen elementen meer bevat van het oorspronkelijke ontwerp dat is gemaakt door Snel Online. Als de klant een ontwerpkrediet verwijdert, wordt er een boete van 200% van de totale projectkosten in rekening gebracht.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Als Snel Online vertrouwelijke informatie moet delen met derden vanwege een wet of gerechtelijke uitspraak, en ze geen recht hebben om dit te weigeren, dan zijn ze niet aansprakelijk voor schadevergoeding en kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden vanwege eventuele schade.


Wat de opdrachtgever kan doen met het resultaat van het project:

1. Als Snel Online een handelsmerk (in logo en/of slogan vorm) heeft ontworpen als onderdeel van het project, dan worden alle rechten, titels en belangen in het handelsmerk aan de opdrachtgever toegekend na betaling van alle openstaande facturen voor het project. Dit omvat echter niet de rechten van Snel Online tegen valse toeschrijving als auteurs onder de Singapore Copyright Act Cap. 63, morele rechten en hun wereldwijde equivalenten.

2. In ruil daarvoor verleent de opdrachtgever Snel Online een royaltyvrije en permanente licentie om afbeeldingen van de ontwerpen en taglines te gebruiken in de portfolio van Snel Online, als voorbeelden van eerdere werken, in handelspublicaties, educatief materiaal, promotiemateriaal en voor wedstrijden.

3. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het controleren of de ontwerpen en taglines vrij zijn om te gebruiken en te registreren als handelsmerk, en dat ze geen inbreuk maken op de rechten van anderen. Snel Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Snel Online zal alle benodigde documenten ondertekenen om te bevestigen dat de opdrachtgever de ontwerpen bezit, op voorwaarde dat de opdrachtgever eventuele juridische en andere kosten draagt die hiermee gepaard gaan.

4. Voor alle andere producten die door Snel Online zijn ontworpen geldt het volgende:

1. Na betaling van alle openstaande facturen voor het project verleent Snel Online de opdrachtgever een royaltyvrije licentie om de geleverde producten te gebruiken voor het in de facturen vermelde gebruik, zonder enige wijzigingen of toevoegingen (behalve dat de opdrachtgever de ontwerpen kan aanpassen qua grootte voor druk- of weergavedoeleinden).

2. Als de opdrachtgever de producten voor een ander doel wil gebruiken of wijzigingen wil aanbrengen die niet zijn aangegeven bij de bestelling, kunnen er extra kosten van toepassing zijn. Mogelijk moet Snel Online aanvullende licenties verkrijgen van externe leveranciers. Neem contact op met Snel Online om de voorwaarden met de opdrachtgever af te stemmen. Anders kan Snel Online de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor eventuele schade, juridische kosten en gevolgen als de opdrachtgever de geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Snel Online voor extra doeleinden gebruikt.

Publiciteit en PR-doeleinden

1. Snel Online heeft het recht om het werk dat geproduceerd is in de opdracht te gebruiken voor hun eigen portfolio of andere marketingdoeleinden. Dit omvat onder andere screenshots van de websitepagina’s, de naam en/of het logo van de klant, en mogelijk een link naar de website van de klant.

Onderzoek naar het bestaan van rechten

1. De opdracht omvat geen onderzoek naar het bestaan van handelsmerkenrechten, auteursrechten, portretrechten, etc. van derden. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke vormen van bescherming voor de klant.

2. De klant moet zelf bepalen of de materialen die zij aan Snel Online verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maken op de handelsmerkenrechten, auteursrechten, portretrechten, etc. van derden.

Wanneer je akkoord gaat met de inhoud van dit volledige contract, zet dan hieronder je handtekening door op de box te klikken. Gaan we aan je website werken? Klik dan hier om een strategiegesprek te plannen in week 2.

Let op: dit document bevat vertrouwelijke informatie en ander intellectueel eigendom dat wordt beschermd door federale en internationale eigendom wetten en moet alleen worden gelezen door de beoogde ontvanger. Je zult de openbaarmaking van deze vertrouwelijke informatie binnen de eigen organisatie beperken en moet deze vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken. Snel Online bevestigt haar rechten die door deze wetten worden geboden en zal indien nodig gerechtelijke stappen ondernemen. Door dit document te accepteren en te lezen, stem je in met de bovenstaande verklaring. 


Teken met de muis of je vinger over het scherm, je handtekening hieronder

 

Onderteken hier

Wanneer je op versturen drukt, duurt het ietsje langer, omdat er veel achter de schermen gebeurt. Je zult onder andere een PDF-versie ontvangen van de ingevulde waardes, zowel als het contract per mail.